Conditii de calitate - conform STAS 448/2-84
Metode de verificare
Conditii de ambalare, depozitare si transport

- Amoniacul tehnic solutie se ambaleaza in cisterne destinate acestui scop sau in baloane de sticla, protejate contra spargerii.
- Amoniacul solutie se depoziteaza in recipienti inchisi, in incaperi racoroase, bine ventilate;
- Transportul amoniacului se face cu mijloace de transport, conform reglementarilor ADR.

Termenul de garantie