Conditii de calitate - conform STAS 448/2-84
Tip: 25

Aspect: Lichid transparent, slab opalescent

Miros: caracteristic, intepator

Culoare: incolor

Amoniac, % min.: 25

Reziduu la evaporare, % max.: 0,01

Metode de verificare
Conditii de ambalare, depozitare si transport
Termenul de garantie