INFORMATII PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENT IN CAZ DE ACCIDENTE MAJORE CONFORM ANEXA 6 DIN LEGEA NR. 59/2016

SINTEZA RAPORTULUI INSPECTIEI SEVESO PE AMPLASAMENT

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA - EMITEREA AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

ANUNT PUBLIC PRIVIND SOLICITAREA DE OBTINERE A AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE A PROIECTULUI "Construire Statie de epurare"

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR pentru proiectul "Construire Statie de epurare"

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNDEREA SOLICITARII DE EMITERE ACORD DE MEDIU pentru proiectul "Construire Statie de epurare"

Rezumatul raportului de securitate al S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE A PROIECTULUI "Modernizarea instalatiei acid azotic prin achizitionarea unei instalatii de distrugere a oxizilor de azot"

ANUNT PUBLIC PRIVIND ETAPA DE INCADRARE A PROIECTULUI "Modernizarea instalatiei acid azotic prin achizitionarea unei instalatii de distrugere a oxizilor de azot"

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE ACORD DE MEDIU pentru proiectul "Modernizarea instalatiei acid azotic prin achizitionarea unei instalatii de distrugere a oxizilor de azot"

ANUNT PUBLIC PRIVIND EMITEREA AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

ANUNT PUBLIC PRIVIND REVIZUIREA AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU A S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L.

Rezumat inspectie SEVESO