Conditii de calitate - conform STAS 8495/89

Verificarea calitatii

Metode de verificare

Conditii de ambalare, marcare, depozitare si transport

Perioada de garantie

Cod de bune practici agricole - Uree