Conditii de calitate - conform STAS 8495/89
Verificarea calitatii
Metode de verificare
Conditii de ambalare, marcare, depozitare si transport

- Ureea se poate livra in vrac sau ambalata, in saci de polipropilena si polietilena.
- Marcarea sacilor pentru uree se face in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Depozitarea ureei de face pe tipuri si sorturi, in magazii curate si uscate.
- Transportul ureei se face cu mijloace de transport feroviare sau rutiere, curate si uscate, in buna stare si acoperite.
- Fiecare mijloc de transport va fi insotit de declaratie de conformitate.

Perioada de garantie
Cod de bune practici agricole - Uree