Conditii de calitate - conform STAS 8495/89
Verificarea calitatii
Metode de verificare
Conditii de ambalare, marcare, depozitare si transport
Perioada de garantie

In conditiile de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus, perioada de garantie pentru ureea granulata este de 12 luni.
Cod de bune practici agricole - Uree