Conditii de calitate - conform STAS 8495/89
Verificarea calitatii
Metode de verificare

- Determinarea umiditatii - conform STAS 8495-89, SR ISO 760-1994
- Determinarea azotului - conform STAS 8495-89, Regulament CE 2003/2003
- Determinarea biuretului - Conform STAS 8495-89, SR ISO 2754-1999
- Determinarea granulatiei - Conform STAS 8495-89

Conditii de ambalare, marcare, depozitare si transport
Perioada de garantie
Cod de bune practici agricole - Uree