Conditii de calitate - conform STAS 8495/89
Verificarea calitatii

Verificarea calitatii ureei se face pe loturi de maxim 300 de tone.

La fiecare lot se verifica toate caracteristicile prevazute in conditiile de calitate.

Metode de verificare
Conditii de ambalare, marcare, depozitare si transport
Perioada de garantie
Cod de bune practici agricole - Uree